KUN FOR HELSEPERSONELL

Om osteoporose

Hvert år får nærmere 9 000 personer hoftebrudd i Norge1. Samlet er det 50 000 lavenergibrudd hvert år3 hvor mer enn 90% av alle hofte- eller ryggbrudd blant eldre kvinner skyldes osteoporose4.

Osteoporose gjør skjelettet svakt og skjørt. Et mindre fall eller støt vil gi betraktelig økt risiko for beinbrudd. En av to kvinner og en av fire menn over 50 år vil oppleve et osteoporotisk brudd i løpet av livet2.

image-2

Sykdommen har ingen åpenbare symptomer og er derfor ukjent for mange før de pådrar seg et brudd. Det er viktig å forebygge osteoporose fordi et brudd kan være livsendrende, forårsake smerte, funksjonshemming og fravær av selvstendighet1.

image-3

Kilde: Dr. David W. Dempster, 2000. Gjengitt med tillatelse.

Referanser

Risikofaktorer

image-4 Source: GettyImages image-5

Alder og tidligere frakturer er de viktigste predikatorene for frakturer1,2. I tillegg er forekomsten av frakturer hyppigere påvist hos kvinner enn hos menn3.

Vi skiller mellom primær - og sekundær osteoporose, med ulike risikofaktorer. Primær osteoporose er postmenopausal eller aldersrelatert, mens sekundær osteoporose er forårsaket av underliggende sykdom og/eller medikamentell behandling.

 • Risikofaktorer ved primær osteoporose2

  image-6
 • Risikofaktorer ved sekundær osteoporose2

  image-7

Les mer her om estimert beintap, økt risiko for brudd og ytterligere referanser.

Mens tidligere frakturer og alder er de viktigste faktorene for å identifisere risiko, brukes BMD som en indikator for grad av risiko relatert til frakturer og identifisering av osteoporose1.

BMD: beinmineraltetthet. IOF: International Osteoporosis Foundation.

Referanser

 1. Kanis, J.A., et al., A meta-analysis of previous fracture and subsequent fracture risk. Bone, 2004. 35(2): p. 375-82.,
 2. Bliuc D, Nguyen ND, Milch VE, et al. Mortality risk associated with low-trauma osteoporotic fracture and subsequent fracture in men and women. JAMA. 2009;301:513–21.

Risikovurdering

Identifisering av personer med økt risiko for frakturer vil gi god indikasjon for valg av behandling.

BMD er et av verktøyene for diagnostisering av osteoporose. Ved å kombinere måling av BMD med kliniske risikofaktorer, kan man kalkulere pasientens risiko for brudd og gi veiledning om spesifikk behandling.1

Det er utviklet verktøy for å vurdere bruddrisiko hos postmenopausale kvinner. Dette omfatter individualiserte modeller som integrerer kjente risikofaktorer og BMD-målinger.1

I tillegg er FRAX® verktøyet utviklet for å vurdere pasienters risiko for brudd. Den er basert på individuelle pasientmodeller som sammenfatter risiko forbundet med kliniske risikofaktorer samt risiko basert på benmineraltetthet (BMD) i lårhalsen.

FRAX2

FRAX er et gratis verktøy tilgjengelig på internett. Ved hjelp av en kalkulator kan man beregne pasientens 10-års risiko for osteoporosebrudd (brudd i hofte, underarm, overarm og rygg). FRAX-risiko kan beregnes både med og uten beintetthetsverdi (BMD) og man kan krysse av for pasientens ulike risikofaktorer.

Last ned et lokalisert FRAX® -diagram her.

FRAX er utviklet til bruk i allmennpraksis og er et godt verktøy når DXA måling ikke er tilgjengelig og/eller vanskelig å gjennomføre. FRAX kan benyttes for å bestemme om det er behov for DXA undersøkelse. DXA anbefales når FRAX score > 15 %, mer enn 15% risiko for et alvorlig osteoporotisk brudd de neste 10 år.

Foreløpige begrensninger i FRAX:

 • Risiko for fall inngår ikke i FRAX.
 • Tar ikke høyde for tiden fra bruddet oppsto, lokalisasjon eller omfanget av brudd(ene).
 • Dosen av kortikosteroid tas ikke med i beregningen, men dette kan justeres

(Oppdatert versjon av FRAX kommer fortløpende, med mulighet for å justere for fall, antall tidligere brudd og prednisolondose)

Høydetap kan være et tegn på osteoporose3

image-11

De fleste brudd (håndledd- eller hoftebrudd) er klinisk åpenbare, mens brudd i ryggen kan være vanskeligere å oppdage. De fleste ryggbrudd er smertefrie, og hvis de først er smertefulle, er de likevel vanskeligere å identifisere som bruddrelatert. Dette fordi mange sliter med forskjellige ryggplager fra før. Her vil et åpenbart tegn på brudd i ryggraden være tap av høyde og/eller utvikling av en buet øvre rygg (kyfose) vanlig.

image-12

På grunn av mangel på vanlige ytre tegn på utvikling av osteoporose, er man avhengig av anamnese, alder og tilstedeværelse av andre risikofaktorer for å kunne stille diagnosen.

Referanser

 1. Kanis JA, McCloskey EV, Johansson H, et al. European guidance for the diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women.Osteoporos Int. 2013;24:23–57.
 2. frax.shef.ac.uk/FRAX/tool.aspx?country=42
 3. https://www.legeforeningen.no/contentassets/17680701898944129b38d3540d917518/osteoporose-2018.pdf

Følgende personer skal henvises til spesialist1:

 • Barn, yngre kvinner og menn med osteoporose
 • Far og/eller mor med osteoporose
 • Sekundær osteoporose
 • Avtagende beintetthet på tross av pågående behandling med bruddforebyggende legemiddel.
 • Nye brudd på tross av behandling.

Sjekkliste ved henvisning til spesialist

image-13

Sjekk Metodebok.no for metodebøker, veiledere og prosedyrer.

Diagnose

På grunn av fravær av ytre tegn på utvikling av osteoporose, er
anamnese, alder og tilstedeværelse av andre risikofaktorer avgjørende for å stille diagnosen. Typiske pasienter hvor man bør mistenke osteoporose eller økt risiko for osteoporose er ved1:

 • Lavenergibrudd (nå eller tidligere)
 • Høydetap/økt kyfose i rygg
 • Osteoporose hos førstegradsslektning
 • Ved sykdommer/medikamenter som nevnt i forrige kapittel
 • Tidlig menopause (< 42 år)
 • Lav kroppsmasseindeks (BMI)
 • Uheldig livsstil (røyking, høyt forbruk av alkohol, mangelfullt/ensidig kosthold, lite mosjon)

Diagnostikk2

Henvisning til beintetthetsmåling, såkalt DXA skanner (dual x-ray absorptiometri), er en sentral del av utredningen. Måling av beintetthet i total hofte, lårhals og korsrygg (L1-4) anbefales. Beintetthetsmåling er derimot ikke alltid nødvendig for å stille diagnosen.

Etter hoftebrudd, kompresjonsbrudd i ryggen, ved flere lavenergibrudd og ved høy alder er behandlingsindikasjonen klar uansett T-score verdi. I tilfeller hvor DXA - måling er vanskelig å gjennomføre, på grunn av høy alder eller ved andre typer brudd, kan FRAX-kalkulatoren benyttes.

Henvisning til beintetthetsmåling i en såkalt DXA (dual x-ray absorptiometri) skanner er sentral i utredningen av osteoporose. Måling av beintetthet i total hofte, lårhals og korsrygg (L1-4) anbefales. Noen ganger er ikke beintetthetsmåling nødvendig for å stille diagnose. Det kan være etter hoftebrudd, kompresjonsbrudd i ryggen eller ved flere lavenergibrudd og høy alder, der behandlingsindikasjonen er klar uansett T-score verdi. Om beintetthetsmåling er vanskelig å gjennomføre hos eldre eller om det ikke er et slikt tilbud, kan man benytte FRAX kalkulator i stedet.

BMD: beinmineraltetthet; DXA: dual-energy røntgen absorptiometri.

Book et møte med oss

home-bannerhome-banner

Har du spørsmål eller ønsker du å komme i kontakt med oss? Vi kan møtes på din arbeidsplass eller via nettet.

Pasientressurser

home-bannerhome-banner

Osteoporose.no er en nettside med informasjon for pasienter om osteoporose.

NOR-162-0424-80015 Mai 24

Meld deg på nyhetsbrevet og få løpende oppdateringer

Få siste nytt om våre legemidler og terapiområder, delta på faglig møter, bestill materiell til deg og dine pasienter.

BackToTop