KUN FOR HELSEPERSONELL

Om hjerte- og karsykdommer

Hjerte- og karsykdommer er en av folkesykdommene som krever flest liv i Norge.1 Etter en lang periode med nedgang i dødsfall av hjerte- og karsykdommer er det i 2022, som i 2021, høyere antall dødsfall enn forventet. Mens det har vært en økning i antall dødsfall i stort sett alle andre grupper av hjertesykdommer, har det vært en nedgang i antall dødsfall av akutt hjerteinfarkt2.

Hjerte- og karsykdommer består av flere sykdommer. De viktigste hovedgruppene er hjerteinfarkt, hjertesvikt, angina pectoris og hjerneslag. Innsnevrede og tilstoppede blodårer, såkalt aterosklerose, er hovedårsaken til sykeligheten. Hjerte- og karsykdommer er en av folkesykdommene som fører til flest dødsfall når vi ser på aldersgrupper samlet.3

Risikofaktorer

Et utvalg i Verdens helseorganisasjon (WHO, 2011) har vurdert risikofaktorene for hjerte- og karsykdommer, basert på oppsummert forskning (WHO 2010, Ezzati 2012). WHOs rapport ble fulgt opp av Helsedirektoratet i 2013.

Dette er de viktigste risikofaktorene for hjerteinfarkt:4

 • Høyt blodtrykk
 • Høyt kolesterol
 • Familiehistorie
 • Tobakksrøyking
 • Manglende fysisk aktivitet
 • Overvekt og diabetes
 • Høyt alkoholforbruk

Våre legemidler

Her finner du mer informasjon om Amgens legemidler innenfor hjerte-karsydommer.

Referanser

 1. http://statistikkbank.fhi.no/dar/ (hentet 4.4.22)
 2. https://www.fhi.no/nyheter/2023/dodelighet-2022/ (hentet 17.8.23)
 3. https://sml.snl.no/hjertesykdom (hentet 4.4.22)
 4. https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/koronarsykdom/hjerteinfarkt-risikofaktorer/ (hentet 4.4.22)
 5. Svendsen K, Jacobs JrDR, Røyseth IT, Garstad KW, ByfuglienMG, Granlund L et al. Community pharmacies offer a potential high-yield and convenient arena for total cholesterol and CVD risk screening. European journal of public health. 2019 Feb1;29(1):17-23

Book et møte med oss

home-bannerhome-banner

Har du spørsmål eller ønsker du å komme i kontakt med oss? Vi kan møtes på din arbeidsplass eller via nettet.

Pasientressurser

home-bannerhome-banner

mittkolesterol.no er en nettside med informasjon om høyt kolesterol og hjerte- og karsykdommer.

NOR-145-0823-80002 AUG23

Meld deg på nyhetsbrevet og få løpende oppdateringer

Få siste nytt om våre legemidler og terapiområder, delta på faglig møter, bestill materiell til deg og dine pasienter.

BackToTop