KUN FOR HELSEPERSONELL

Pasientressurser

Hjerte- og karsykdommer1, eller kardiovaskulære sykdommer, er en samlebetegnelse for sykdommer som involverer sirkulasjonsorganene, hjertet og blodkar. Blant blodkar har vi arteriene, som fører oksygenrikt blod ut i kroppen, og venene, som leder blodet tilbake til hjertet.

En femtedel av Norges befolkning lever i dag med etablert hjertesykdom eller har høy risiko for slik sykdom2. Det finnes et stort antall sykdommer som kan ramme hjerte- og karsykdommer, som for eksempel hjerteinfarkt og slag, og sykeligheten er i hovedsak knyttet til aterosklerose, en prosess som gir fettavleiring, innsnevring og tilstopping (blodpropp eller trombose) av blodåreveggen3.

Omtrent hvert fjerde dødsfall i Norge skyldes hjerte- og karsykdom3. Risikoen for å rammes av hjerte- og karsykdom påvirkes i de fleste tilfeller av livsstilsfaktorer, men visse tilstander har arvelige komponenter4.

Rephata_Gardening_RGB

mittkolesterol.no kan man på en enkel måte lære mer om hva kolesterol er samt få gode råd om livsstilsendringer.

#kolesterolsjekken

Rephata_Gardening_RGB

Amgen driver en kolesterolkampanje som oppfordrer alle voksne til å sjekke kolesterolet. Hjerte- og karsykdommer er en av folkesykdommene som krever flest liv i Norge. En av risikofaktorene for hjerteinfarkt er hyperlipidemi, høyt kolesterol. Dette kan være arvelig betinget, men i de fleste tilfeller har det en sammenheng med livsstil. Nasjonale faglige retningslinjer anbefaler derfor at personer over 40 år sjekker kolesterolet sitt. Det er enkelt å sjekke kolesterol og små endringer i kosthold og livsstil kan bety mye for å forebygge hjertesykdom. Dette ønsker vi gjennom kampanjen #kolesterolsjekken. Sammen ønsker vi å bidra til bedre helse i befolkningen. Man kan også følge oss på Facebook.

Kjenn ditt kolesterol!

Av: Christian Anker, spesialist i allmennmedisin
«Historien om Lise» er en kort film om sammenhengen mellom høyt kolesterol og hjerteinfarkt og om viktigheten av å kjenne sitt kolesterolnivå.
Professor Kjetil Retterstøl og PhD i ernæring Karianne Svendsen står bak det medisinske innholdet i filmen.

Referanser

  1. Store medisinske leksikon, https://sml.snl.no/hjerte-_og_karsykdommer hentet 20.01.22
  2. Folkehelseinstituttet (FHI), https://www.fhi.no/nettpub/hin/ikke-smittsomme/Hjerte-kar/ hentet 20.01.22
  3. Store medisinske leksikon, https://sml.snl.no/aterosklerotisk_sykdom hentet 20.01.22
  4. Store medisinske leksikon, https://sml.snl.no/hjertesykdommer hentet 20.01.22

NOR-145-0823-80002 AUG23

Meld deg på nyhetsbrevet og få løpende oppdateringer

Få siste nytt om våre legemidler og terapiområder, delta på faglig møter, bestill materiell til deg og dine pasienter.