KUN FOR HELSEPERSONELL

Om primær immun trombocytopeni (ITP)

Primær immun trombocytopeni (ITP) er trombocytopeni forårsaket av nedsatt produksjon og immunmediert destruksjon av trombocyttene. Sykdommen medfører ofte, men ikke alltid, en økende risiko for blødninger. Diagnosen mistenkes hos pasienter med blodplatetall <100 x 109 per liter blod1, og blødningen forekommer vanligvis ved blodplatetall <30.1 Forekomst av ITP øker med alder, og gjennomsnittsalder ved sykdomsdebut er 55-60 år3. Sykdommen forekommer oftere hos kvinner enn hos menn3. Insidensen (antall nye tilfeller i løpet av en viss tid) anslås til å være mellom 1-4 personer per 100.000 per år. Prevalensen er på 9,5/100.000, hvilket utgjør en total forekomst på rundt 500 personer i Norge2. Ved blodplatetall på >50 x 109/L vil det normalt ikke anbefales restriksjoner i aktivitetsnivå3. Sykdommen må likevel behandles individuelt.

NOR-531-0823-80001 AUG23

Våre legemidler

Her finner du mer informasjon om Amgens legemidler innenfor ITP.

Book et møte med oss

home-banner home-banner

Har du spørsmål eller ønsker du å komme i kontakt med oss? Vi kan møtes på din arbeidsplass eller via nettet.

Pasientressurser

home-banner home-banner

Her finner du noen nyttige ressurser for din daglige praksis og for pasientene dine.

Book et møte med oss

home-bannerhome-banner

Har du spørsmål eller ønsker du å komme i kontakt med oss? Vi kan møtes på din arbeidsplass eller via nettet.

Pasientressurser

home-bannerhome-banner

Her finner du noen nyttige ressurser for din daglige praksis og for pasientene dine.

Meld deg på nyhetsbrevet og få løpende oppdateringer

Få siste nytt om våre legemidler og terapiområder, delta på faglig møter, bestill materiell til deg og dine pasienter.

BackToTop