KUN FOR HELSEPERSONELL

Pasientressurser

Fakta om ITP

Primær immun trombocytopeni (ITP) er en sykdom der kroppen danner antistoffer og dermed angriper sine egne blodplater. Dette medfører lave blodplatetall. Sykdommen medfører ofte, men ikke alltid, en økende risiko for blødninger. Diagnosen mistenkes hos pasienter med blodplatetall <100 x 109 per liter blod2, og blødningen forekommer vanligvis ved blodplatetall <302. Forekomst av ITP øker med alder, og gjennomsnittsalder ved sykdomsdebut er 55-60 år3. Sykdommen forekommer oftere hos kvinner enn hos menn3. Antall nye anslås til å være mellom 1-4 personer per 100.000 per år. Prevalensen er på 9,5/100.000, hvilket utgjør en total forekomst på rundt 500 personer i Norge3. Ved blodplatetall på >50 x 109/L vil det normalt ikke anbefales restriksjoner i aktivitetsnivå. Sykdommen må likevel behandles individuelt

Slik er hverdagen med blodsykdommen ITP

Slik er hverdagen med blodsykdommen ITP

I Norge lever i overkant av 500 personer med blodsykdommen ITP. Her kan du lese mer om hvordan ITP-pasienter lever med den relativt ukjente sykdommen, og hvilke utfordringer den byr på.

Viktig at pasienten får være med å bestemme

Slik er hverdagen med blodsykdommen ITP

Det har vært store endringer i ITP-behandlingen de siste årene. Nye medisiner gjør det lettere å leve godt med sykdommen, og pasientene får i større grad være med å velge behandling.

Hjemmeadministrering: Instruksjonsfilm for bruk av Nplate® (romiplostim)

Slik er hverdagen med blodsykdommen ITP

Pasienter som har fått opplæring av helsepersonell, kan administrere behandlingen selv. Nplate® (pulver og væske til injeksjonsvæske) er indisert til behandling av voksne pasienter med primær immun trombocytopeni (ITP) som er motstandsdyktige overfor annen behandling (f.eks. kortikosteroider, immunglobuliner).1

Amgen har utarbeidet en video som viser tilberedning og bruk av Nplate® ved hjemmeadministrering.

Ønsker du mer informasjon om sykdommen kan ITP-foreningen kontaktes på itpforeningennorge@gmail.com. Foreningen kan også nås via Facebook.

NOR-531-0823-80001 AUG23

Meld deg på nyhetsbrevet og få løpende oppdateringer

Få siste nytt om våre legemidler og terapiområder, delta på faglig møter, bestill materiell til deg og dine pasienter.