KUN FOR HELSEPERSONELL

Pasientressurser

pasientressurser-banner

Tykk- og endetarmskreft er den nest vanligste kreftformen i Norge. Samtidig som forekomsten øker, lever stadig flere med tykktarmskreft lenger.

Hovedbehandlingen er kirurgi, men en stor andel av pasientene får også kjemoterapi og/eller strålebehandling. Det skjer en kontinuerlig utvikling innen screening- og behandlingsteknologi og forbedringer innen medikamentell behandling, slik at overlevelsesraten for pasienter med tykktarmskreft øker år for år.1

Screening kan redusere forekomsten av tykk- og endetarmskreft

Mange tilfeller av tykktarmskreft utvikler seg via forstadier til kreft i tarmen. Å finne og fjerne de alvorligste forstadiene kan redusere risikoen for at alvorlig kreft utvikler seg. Høsten 2022 startet et nasjonalt screeningprogram for tykk- og endetarmskreft. I løpet av de neste årene vil alle 55-åringer bli invitert til screening.1

Referanser

  1. Kreftregisteret (2023), https://www.kreftregisteret.no/Temasider/kreftformer/Tykk--og-endetarmskreft/

NOR-954-0623-80001 JUN 23

Meld deg på nyhetsbrevet og få løpende oppdateringer

Få siste nytt om våre legemidler og terapiområder, delta på faglig møter, bestill materiell til deg og dine pasienter.